A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Riešenie problémov

Potrebujete pomoc? Ste na správnom mieste!

Prvým krokom je výmena, alebo dobitie Edisonovych batérií. Slabé batérie môžu mať za následok neštandardné správanie.

Pre nápovedu kliknite na možnosť, ktorá najlepšie vystihuje Váš problém. Ak máte ťažkosti s nahratím programu do Edisona, porovnajte pípnutia, ktoré Edison vydáva, so zvukmi oznamujúcimi úspešnosť, alebo zlyhanie, nachádzajúce sa nižšie. Ak nahratie programu prebehlo úspešne a Edison má problémy s vykonaním programu, prečítajte si sekciu "Nahratie programu prebehlo úspešne"

Časť "Pomoc s hardvérom" je venovaná problémom, súvisiacim s fyzickým stavom Edisona.

Časť "Nahratie programu zlyhalo" je venovaná problémom, na ktoré môžete naraziť pri nahrávaní programu do Edisona.

Časť "Nahratie programu prebehlo úspešne" je venovaná problémom, súvisiacim s programovaním v prostredí EdWare.

Časť "Programovanie čiarových kódov" je venovaná problémom, súvisiacim s programovaním Edisona pomocou čiarových kódov.

Pomoc s hardvérom

Trajektóriu Edisona je možné zlepšiť kalibrovaním jeho pohonu. Pre prevedenie kalibrácie zvoľte "Drive Calibration" (Kalibráciu pohonu) v ponuke http://edwareapp.com/ a postupujte podľa pokynov

Detekovanie prekážok Edisonom je možné zlepšiť tak, že ho skalibrujete. Pre kalibráciu Edisonovej detekcie prekážok pozrite stranu 15, v publikácii EdBook1

U robotov, zakúpených po novembri 2015 dbajte na to, aby čiarové kódy neboli vytlačené na reflexnom/lesklom papieri. U starších Edisonov použite možnosť "Firmware Updates" (Aktualizácia firmvéru) v menu EdWare, za účelom aktualizáciu Edisonovho firmvéru a následného vylepšenia skenovania čiarových kódov.

Edison sa pravdepodobne zasekol v režime aktualizácie softvéru. Vymeňte batérie a ak problém pretrváva aj naďalej, softvér znovu aktualizujte. Ak chcete vykonať aktualizáciu, zvoľte v ponuke http://edwareapp.com/ možnosť "Firmware update" (Aktualizácia firmvéru) a postupujte podľa pokynov. Nakoľko je Edison zamrznutý, úspešná aktualizácia firmvéru si môže vyžiadať niekoľko pokusov.

U starších Edisonov môže počas používania dochádzať k miernemu opotrebovaniu prevodov, čo môže mať za následok, že sa stanú o niečo hlučnejšími. Neovplyvňuje to však ich funkčnosť.

Edisona nie je možné obnoviť na jeho továrenské nastavenia, no zároveň Edison nemôže uchovávať súčasne viac, ako jeden program, takže pre obnovenie jeho nastavení na rovnaký stav, v akom sa nachádzal po vybalení z krabice mu jednoducho nahrajte program "Obstacle detection" (Detekcia prekážok" z aplikácie EdWare).

Skontrolujte, či sa kábel nenachádza v priestore batérie. Ak tomu tak nie je, kontaktujte nás prosím e-mailom.

Nahratie programu zlyhalo

Windows

EdWare prešiel niekoľkými aktualizáciami, ktorých úlohou bolo vylepšiť jeho funkciu nahrávania programov do Edisona. Bohužiaľ, aj napriek novému systému môžu niektoré zvukové vylepšenia tretích strán spôsobovať jeho zlyhanie. Skontrolujte, či sa na Vašom kontrolnom paneli nenachádzajú možnosti, nesúvisiace so zvukom, no obsahujúce slovo "Sound" alebo "Audio", ako je napríklad Dell Audio alebo Dolby Sound a deaktivujte ich. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte pre spustenie EdWare prehliadač Chrome.

EdWare prešlo niekoľkými aktualizáciami, ktorých úlohou bolo vylepšiť jeho funkciu programového sťahovania. Bohužiaľ, aj napriek novému systému môžu niektoré zvukové vylepšenia tretích strán spôsobovať jeho zlyhanie. Ak EdWare 1.0.6 tento problém neodstráni, skontrolujte, či sa na Vašom kontrolnom paneli nenachádzajú možnosti, nesúvisiace so zvukom, no obsahujúce slovo "Sound" alebo "Audio", ako je napríklad Dell Audio alebo Dolby Sound, a deaktivujte ich.

Mac

U niektorých Macov dochádza pri pokusoch o programovanie Edisona k chybám, ktoré sú spôsobené potlačením zvukových klipov. Skúste znížiť hlasitosť zo 100% na úroveň 50% až 90%. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na spustenie EdWare prehliadač Chrome.

U niektorých Macov, dochádza pri pokusoch o programovanie Edisona k chybám, ktoré sú spôsobené potlačením zvukových klipov. Skúste znížiť hlasitosť zo 100% na úroveň 50% až 90%.

Linux

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na spustenie EdWare prehliadač Chrome.

iPad

Po pripojení EdComm káblu sa uistite, že je hlasitosť nastavená na 100%. iPady zvyknú hlasitosť znižovať, ak dôjde k pripojeniu akéhokoľvek zariadenia ku konektoru slúchadiel. Ak problémy pretrvávajú, choďte na "Settings" (Nastavenia) a následne prejdite smerom nadol na "Music" (Hudba). Pri hlavičke "Playback" (Prehrávanie) sa uistite, že sú "EQ" (Ekvalizér) a "Volume Limit" (Limit hlasitosti) vypnuté. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie EdWare a tiež, že iPad je pripojený k internetu, pričom "edwareapp.com" je pridaná do proxy zoznamu povolení.

Android

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie EdWare a tiež, že tablet je pripojený k internetu, pričom "edwareapp.com" je pridaná do proxy zoznamu povolení.

Nahratie programu prebehlo úspešne

Ikony Read načítavajú stav jedného z Edisonových snímačov a uchovávajú ho do premennej, ikony Data spravujú čísla v premenných. Obe sady ikon vyžadujú pre ich fungovanie aspoň jednu premennú a z tohto dôvodu sú šedé, až kým do programu nie je pridaná aspoň jedna premenná.

Ak Edison nahrá program úspešne, no po stlačení tlačidla prehrávania nič nerobí, je možné, že naprogramovaným činnostiam nebol pridelený dostatočný čas ich vykonanie. Ak chcete  činnosti pridať čas, najprv umiestnite červený blok a po ňom umiestnite žltý blok "Wait Event" (Čakať). Kliknite na blok "Wait Event" a nastavte čas čakania. Edison sa teraz bude pohybovať počas trvania stanovenej doby.  Pre viac informácií týkajúcich sa programovania si preštudujte EdBook2.

Oba snímače, snímač čiar alebo snímač prekážok, musia byť najprv zapnuté, a to umiestnením príslušného červeného bloku na začiatok programu. Berte prosím na vedomie, že detekciu prekážok nie je možné používať v čase, kedy prebieha odosielanie a prijímanie údajov. Detekciu čiar vždy spúšťajte na bielom povrchu.

Edisonove udalosti sú zaznamenávané v "príznakoch". Ak v čase aktívnosti Edisona dôjde k akejkoľvek udalosti, aktivuje sa príslušný príznak. Možnosť čakania na udalosť jednoducho správny príznak skontroluje, aby zistila, či daná činnosť prebehla. To znamená, že ak príznak nebol pred použitím poľa čakania odstránený, pole čakania môže reagovať na udalosť, ku ktorej došlo ešte skôr, než úloha v danom poli prebehla. Aby ste tomuto problému predchádzali, použite bezprostredne pred poľom čakania pole načítania a uchovajte hodnotu udalosti, ktorá Vás zaujíma ako fiktívnu premennú hodnotu. Funguje to preto, lebo pole načítania príznak odstráni po načítaní hodnoty.

Čiarové kódy

U Edisonov zakúpených po novembri 2015 dbajte na to, aby čiarové kódy neboli vytlačené na reflexnom/lesklom papieri. Edisonova podložka aktivít (EdMat) obsahuje niekoľko čiarových kódov, ktoré môžete použiť na to, aby ste Edisona čo najskôr spojazdnili. Lesklá laminácia podložky EdMat môže ovplyvniť Edisonov snímač, čo sa prejaví ako chyba. Preto je pri laminovaní podložky EdMat potrebné použiť matnú fóliu. U starších Edisonov využite pre aktualizáciu Edisonovho firmvéru a následné vylepšenie skenovania čiarových kódov možnosť "Firmware option" (Aktualizácia firmvéru), v EdWare menu.

V okamihu, keď sú Edisonove programy čiarových kódov uchované v časti jeho pamäte, tá sa už nemení (ani počas aktualizácie firmvéru). Čiarové kódy jednoducho Edisonovi napovedajú, aby po stlačení trojuholníkového tlačidla spustil správny program.

Súvisí to s tým, ako Edison uchováva a spúšťa programy čiarových kódov. Edison má 2 časti pamäte, ktoré obsahujú programy: užívateľskú časť a časť čiarových kódov. Žlté trojuholníkové tlačidlo je po spustení Edisona nastavené tak, aby spustilo program z užívateľskej časti. Opakované spustenie Edisona mu jednoducho povie, že ak je trojuholníkové tlačidlo stlačené, má pustiť správny program. Toto správanie je úmyselné, naprogramované do malej časti Edisona, ktorá sa nazýva zavádzač (boot loader). Je to jediná časť Edisonovho kódu, ktorá sa pri aktualizácii firmvéru nemení.

Edison vydáva tóny informujúce o úspechu a zlyhaní

Počas sťahovania programu bude Edison vydávať zvuky, ktoré sú podobné starému dial-up pripojeniu. Je to zvuk programu, sťahujúceho sa do Edisona. Hneď po skončení programu Edison vydá jeden z dvoch druhov zvukových signálov. Jeden z nich indikuje, že Edison program úspešne prijal a druhý zase indikuje, že stiahnutie programu neprebehlo správne. Nasledujúce nahrávky obsahujú zvukové signály úspešnosti a zlyhania programu.

Tón úspechu

Tón zlyhania