A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Na bezpečí vašich osobných údajov nám záleží

Spoločnosť Elementa s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.mlady-vedec.eu  so sídlom Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50352857 , IČO DPH: SK2120289820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.65810/L, elektronická adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 911 803 335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

Aké osobné údaje spracovávame

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty

Pokiaľ ste sa pri nákupe zaregistrovali, zhromažďujeme:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Prihlasovacie mená a heslá, avšak k heslu prístup nemáme

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • e-mailovú adresu a krstné meno
 • Demografické údaje – údaje o veku vašich detí a informáciu o oblasti, ktorá ich zaujíma (fyzika, chémia, atď)

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Elementa s.r.o.

 

Prečo tieto údaje zbierame a spracovávame

 • Pretože chceme poskytnúť kvalitnú službu, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne ide o:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky alebo zákazníckej linky. Tieto údaje potrebujeme aby sme mohli realizovať doručenie tovaru alebo služieb a uchovávame ich pre prípad neskoršej daňovej kontroly.
  • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme váš email, na ktorý bude automaticky odoslané upozornenie.
  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie. 
 • Na základe vašeho súhlasu môžeme údaje použiť pri marketingových aktivitách:
  • Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)
   • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
   • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis.
   • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
  • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
  • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Elementa s.r.o.
  • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Elementa s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

 

Komu tieto údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • a) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluv
 • b) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;
 • c) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

Po celú dobu trvania zmluvného vzťahu s nami. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, týka sa to najmä daňových predpisov.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a pravidelne ich aktualizujeme.

 

Osobné údaje osôb do 16 rokov

Náš internetový obchod je síce určený svojím obsahom aj pre osoby mladšie ako 16 rokov, ale samotný nákup môže uskutočniť osoba mladšia ako 16 rokov len na základe súhlasu jej zákonného zástupcu.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Chápeme, že vaše osobné údaje sú citlivé dáta a preto máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním, právo ich opraviť či doplniť, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 

Ak sa chcete sťažovať

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávame nie v súlade s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, avšak budeme radi ak nás predtým kontaktujete na:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.alebo na tel. čísle: +421 911 803 335. Ak to nebude odporovať iným právnym normám, tak sa určite dohodneme k vašej spokojnosti. O nič iné nám nejde.