A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Pre všetkých konštruktérov, starších ako 7 rokov máme stavebnicu, ktorá ich zoznámi so stavbou a fungovaním troch typov žeriavov. Mladý konštruktér sa pri tejto stavebnice naučí mnoho o statike konštrukcií a princípe fungovania sústavy kladiek, ktoré znižujú silu, potrebnú na zdvihnutie nákladu. Pritom vežový žeriav je vysoký viac ako 1m s mohutným ramenom rovnakej dĺžky.


Čo čaká na budúceho konštruktéra?

Model č.1 - Vežový žeriav

Jeden z typov žeriavov je vežový žeriav, ktorý má dve základné konštrukčné časti:vežu a horizontálne otočné rameno. Tie ramená sú vlastne dve, na jednom behá vozík (jazdec alebo mačka) s hákom, na ktoré sa vešia zdvíhaný predmet, a na krátkom ramene je zavesené závažie, ktoré je protiváhou dvíhanému predmetu.

Model č.2 - Ťažkotonážny žeriav

Je ďalším typom žeriavu, s ktorým sa mladý konštruktér zoznámi. Ako vidíš, jedná sa o inú konštrukciu žeriava, kde rameno (tiež nazývané výložník) je šikmé, protizávažie je umiestnené pri otočnej základni, takže je ho možné doplniť.

Model č.3 - Portálový žeriav

Posledným modelom tvojich konštrukčných pokusov je portálový žeriav. Portálové žeriavy boli používané pri montáži panelových bytových domov. Ich nosnosti dosahujú hodnoty do 50 t, rozpätia sú do 28 m. V súčasnosti sa v stavebníctve využívajú ako skládkové a manipulačné žeriavy.

Radšej iné? Máme.