A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

Informačné zdroje pre školy a učiteľov

Vaša trieda môže jednoducho začať pracovať s robotom Edison s pomocou výukových materiálov a programov, ktoré nájdete na tejto stránke. Môžete ich prebrať v plnom rozsahu, alebo použiť ako východiskový bod pre zostavenie vlastného výukového programu.

Náš program postupuje tradičným spôsobom od riešenia jednoduchých problémov, ako je napríklad pohybové správanie robota, k zložitejším problémom, ktorým sú zápasy sumo alebo sledovanie čiary. Spoločné riešenie problémov a programovanie robota patria k obľúbeným aktivitám študentov rôznych vekových kategórií.

Zdarma tieto programovacie prostredia

EdBlocks

Vhodné pre úplných začiatočníkov alebo žiakov vo veku 8-12 rokov.

Aktivity a návody

Dostupnosť verzie v slovenskom jazyku: najneskôr do konca februára 2018

EdWare

Toto programovacie prostredie spája jednoduchosť presúvania grafických blokov s možnosťou zadávať textové príkazy. EdWare je pôvodné programovacie prostredie pre robota Edisona a je lokalizované aj v slovenskom jazyku.

Aktivity a návody

EdPy

Prostredie vhodné pre pokročilých žiakov, ktorí zvládnu programovanie pomocou textových príkazov v jazyku Python.

Aktivity a návody