A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335

 

 

 

Preskúmaj energiu vody

Spoznáš vlastnosti vody a vzduchu, ako sa od seba odlišujú a v čom sú podobné. Aká energia je v nich uložená a ako sa dá využiť. Zostrojíš si vlastný hydro-pneumatický motor a naučíš sa, ako sa dá mechanickými prevodmi previesť energia z jednej časti stroja na druhú.  

 

Postav 15 modelov a pozoruj zákony fyziky

Z viac ako 160 častí postavíš 15 rôznych modelov, ktoré sú poháňané energiou z tvojho hydro-pneumatického systému. Sedem modelov budeš používať v pohodlí tvojej izby, pretože voda bude cirkulovať v uzavretom systéme. Ostatné modely odporúčame vyskúšať vo vonkajšom prostredí, kedže stroje budú uvedené do pohybu reaktívnym motorom a bude striekať voda.

Určené pre mladých vedcov starších ako 8 rokov. 

 

49 €
Kúp a získaš 49 bodov ( 2 €)
11 na sklade


Čo sa naučíš? Pozor, žiadne teoretické poučky. Len hra.

  • Spoznáš základné zákony mechaniky - Newtonove pohybové zákony.
  • Sponznáš, že vzduch je stlačiteľný a voda nie. Teda veľmi málo. 
  • Spoznáš ako môže energia, uložená v stlačenom vzduchu, rozhýbať kolesá našich vozidiel.
  • Spoznáš Boylov zákon o plynoch.
  • Sponzáš ako sa mechanickými prevodmi prenáša sila.

 Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík je mobilný stroj používaný na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. 

Je to  spravidla 4-kolesový dopravný prostriedok, vybavený hydraulicky ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Ovládaný je vodičom a poháňaný spaľovacím alebo elektrickým motorom. Nosnosť vozíkov je od stoviek kilogramov po niekoľko ton a výška zdvihu až do 6 metrov.

Náš hydraulický vozík bude špeciálny, pretože na jeho pohon použijeme zelenú energiu - energiu budúcnosti.

 

 

 Auto - veterán

 

Veterán je auto, ktoré je staršie ako 25 rokov a je v dobrom technickom stave, takže je pojazdné. Naše vozidlo nazývame veteránom preto, lebo má podobný tvar ako autá zo štyridsiatych rokov minulého storočia. Na rozdiel od klasických vozidiel sa rozbehne na základe tretieho pohybového zákona - zákona akcie a reakcie. Je to jeden zo základných zákonov klasickej mechaniky a publikoval ho slávny Isaac Newton v roku 1687.

 


Vrtuľové lietadlo

 

Vieš ako funguje lietadlo? Skús sa pozrieť na článok: "Prečo lietadlo lieta, aj keď je ťažké?".

Tu len uvedieme, že lietadlo potrebuje hnaciu jednotku, ktorá dodáva lietadlu energiu potrebnú na prekonanie odporu vzduchu a na získanie doprednej rýchlosti. 

Naša hnacia jednotka bude reaktívny motor, ktorý uvedie stroj do pohybu pomocou prúdu tekutiny vytekajúceho z trysky dýza motora. Pre pohon je využívaný zákon akcie a reakcie. V praxi to znamená že hmota a rýchlosť vytekajúcej kvapaliny sú priamo úmerné hmote a rýchlosti stroja na ktorom je prúdový motor umiestnený. 

 

 

Píla 

 

 

Postav stroj na pílenie a využi pri tom potenciálnu energiu stlačeného vzduchu. Áno, do vzduchu sa dá ukladať energia a ty sa naučíš ako. Využíva sa tu stlačiteľnosť (kompresia) vzduchu a motor na stlačený vzduch používa expanziu stlačeného vzduchu na poháňanie vody, ktorá roztočí lopatky turbíny. Zázrak? Nie, fyzika.

 

Nákladné auto 

Vzduchový motor a myšlienka použitia vzduchu ako nosiča energie nie je nová. Vzduch sa používa od 19. storočia na pohon banských lokomotív a súčasne bol základom pohonu námorných torpéd.

Stlačený vzduch sa v súčasnosti používa v pretekárskych autách na zabezpečenie počiatočnej energie na naštartovanie hlavného pohonu auta: spaľovacieho motora.

Veľa ľudí pracovalo na myšlienke vozidiel na stlačený vzduch so znovu oživeným záujmom od čias energetickej krízy v 90. rokoch.

 

 

 

Rýpadlo

 

 

Bager, rýpadlo alebo exkavátor je stroj, ktorý slúži na ťažbu a premiestňovanie hornín. Pri stavbe si určite všimneš ako sa mechanickými prevodmi prenáša sila medzi pohyblivými časťami stroja.

Rádiolokačné vozidlo

Radar (z angl. radio detection and ranging) alebo rádiolokátor je zariadenie, ktoré vysiela elektromagnetické vlny a následne sníma ich odraz od objektu, schopného tieto vlny odrážať. Obrovskú úlohu zohrali radary v roku 1939 pri bitke o Britániu. Pomocou systému včasného varovania sa podarilo 700 britským stíhačom zničiť 2000 nemeckých bombardérov.

Nás samozrejme bude zaujímať pohon takéhoto vozidla a prenos pohybovej energie z jednej pohyblivej časti na druhú.

 

 

 

 

Motocykel

 

Motocykel každý pozná. Vzduch je všade okolo nás. Stlačený vzduch je prekázateľne jednou z najstarších foriem energie, ktorú človek poznal a využíval k zvýšeniu svojej fyzickej výkonnosti. Postav si motocykel, hraj sa a uč sa.

 

 


search