A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335

 

Auto na slanú vodu

Budúcnosť je tu a teraz

Postav si auto,do ktorého nebudeš tankovať benzín, ale slanú vodu. Na jedno natankovanie bude tvoje auto budúcnosti fungovať až 15 minút. Auto sa uvádza do pohybu aktiváciou palivových článkov slanou vodou. Ak chceš vozidlo zaparkovať, stačí vybrať palivový článok, opláchnuť ho čistou vodou a vysušiť.

Určené pre mladých vedcov a konštruktérov starších ako 10 rokov

Poznámka ku veku: Máme odskúšané, že s trpezlivým tatíkom to dá aj 5 ročný nadšenec. :-)

26 €
Kúp a získaš 26 bodov ( 1 €)
42 na sklade


 Čo sa naučíš?

  • Zoznámiš sa a alternatívnym pohonom budúcnosti. Princíp tohto pohonu spočíva v chemickej reakcii medzi uhlíkom a horčíkom prostredníctvom pridanej slanej vody. Energia vznikajúca pri tejto elektrolýze je použitá na pohon autíčka.
  • Uvidíš a pochopíš ako pracuje piestový motor a ako sa opakovaný posuvný pohyb piesta nadol a nahor premieňa na otáčavý pohyb kľukového hriadeľa.
  • Spoznáš základné ozubené prevody.

 

 

 

 

 

 

Kosmos - Auto na slanú vodu - atóm

Čo je to elektrický prúd?

Všetky látky sa skladajú z malých čiastočiek - atómov. Atómy sa skladajú z ešte menších čiastočiek - protónov, neutrónov a elektrónov. V strede atómu sedia, ako krepé, protóny a neutróny a okolo nich krúžia elektróny. Keď sa niektoré elektróny presunú do iného atómu, prázdne miesto, ktoré po nich zostane, ihneď zaplnia elektróny od iného atómu. Toto sa deje v celej látke, napr. medenom drôte. Elektróny sa neustále pohybujú - elektrický prúd tečie. Čím viac sa ich pohybuje, tým viac elektriny vzniká. Ako elektróny prinútiť k pohybu? Magnetom. Stačí ak medeným drôtom pohybujeme v blízkosti magnetu (v magnetickom poli), elektróny sa dajú do pohybu.

 

 

 

 

 

 

elektrochemický článok - napätie

 

Čo je to napätie?

Zdroj napätia (napr. elektrochemický článok - batéria) má vždy dva póly. Plusový (+) a mínusový pól (-). Na plusovom póle sa nachádza veľmi málo elektrónov, na mínusovom veľmi veľa. Tento rozdiel množstva elektrónov sa nazýva elektrické napätie.  Keď na batériu napojíme žiarovku, tak elektróny, ktorá sa tlačili na jednom póle, majú voľnú cestu cez vlákno žiarovky na druhý pól, kde nie je tlačenica a obvodom tečie elektický prúd. Ale len taký veľký, aký prepustí vlákno žiarovky - to je elektrický odpor.

 

 

 

 

voltaický článok - energia slnka

 

 

 Aké sú to obnoviteľné zdroje energie?

To sú také, ktoré sa obnovujú v priebehu ich využívania, nikdy sa teda nespotrebujú. Konkrétne sa jedná o slnečné žiarenie a z toho odvodenú veternú energiu a vodnú energiu, ďalej o energiu prílivu, geotermálnu energiu, biomasu atď. 

 

 

Postavil už niekto také auto?

Existuje vý­skum­ný pro­to­typ auta po­há­ňa­né­ho sla­nou vo­dou. Auto sa vo­lá Na­nof­lowcell Quant e-Sportli­mou­si­ne a moh­li ho vi­dieť už náv­štev­ní­ci auto­sa­ló­nu v Že­ne­ve.Tech­no­ló­gia na­nof­lowcell po­nú­ka päťkrát vy­ššiu ka­pa­ci­tu ako os­tat­né, v súčasnosti používané, ba­té­rie, a tak má Quant do­jazd až 600 km na jed­no na­bi­tie. Keď sa ener­gia v roz­to­ku elek­tro­ly­tov vy­čer­pá, tre­ba len vy­me­niť kva­pa­li­nu, časovo porovnateľný proces s tankovaním benzínu. Kapacita batérie, použitej v tomto aute, nie je postupne znižovaná pamäťovým efektom. Quant má pod kapotou 912 ko­ní, zrý­chle­nie z 0 na 100 km/h za 2,8 se­kun­dy a maximál­nu rých­losť 380 km/h. Pro­ces ho­mo­lo­gi­zá­cie by mal byť do­kon­če­ný v ro­ku 2015 ale­bo 2016. Vitaj v budúcnosti.

 

 


Mohlo by sa ti páčiť:

Vzdelávacia sada - Bioenergia

Vzdelávacia sada - Bioenergia

121 €
Kúp a získaš 121 bodov ( 6 €)
Vložiť do košíka

 

Teraz ho môžeš vyhrať. Zaregistruj sa do nášho darčekového poradcu a komentuj príspevok na sieti facebook.

Chceš nakupovať lacnejšie, súťažiť alebo pripomínať narodeniny Tvojich blízkych? Daj e-mail, vyber koníčky a neujde Ti ani myš.

captcha 


search