A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   
Chemické laboratórium - 125 pokusov

Chemické laboratórium - 125 pokusov

66 €
SKU : 640118
Brand : Thames & Kosmos
1 ks na sklade


Určite poznáš prácu krajčírov, ľudí,  ktorí experimentujú s tkaninami. Nachádzajú, skúmajú, farbia, strihajú, zošívajú rôzne látky a vytvárajú tak odev, ktorý potom niekto nosí. Chemici sú ľudia, ktorí pracujú s „tkaninami“ nášho sveta. Skúmajú vlastnosti a premeny materiálov. Nejde samozrejme o skutočné textilné látky ani odevné materiály, ide o materiály, z ktorých je poskladaný svet. 

Všetky tieto materiály sú tým, o čom je chémia, veda o materiáloch a ich mnohých premenách. S touto súpravou môžeš tieto premeny pozorovať na vlastné oči. Ty budeš ten, kto spustí chemické reakcie, podobne ako to robí profík v labáku. Táto súprava ti pomôže vykonať vzrušujúce experimenty - náhle zmeny farby, syčanie, prebublávanie plynov a triky magickej fyziky s vodou a vzduchom. Dozvieš sa všetko o siedmich chemických látkach obsiahnutých vo valcových fľaštičkách, ktoré objavíš po rozbalení krabice. Nenechaj sa zastrašiť ich komplikovane znejúcimi menami, ako je napr. hexakyanoželezitan draselný (II). Po čase bude všetko dávať zmysel, všetko bude do seba zapadať ako časti skladačky.

Rozsah tvojich prieskumov nebude v žiadnom prípade obmedzený na týchto sedem chemikálií. Nie, tvoje experimenty zahrnú aj materiály z tvojho okolia, ktoré nájdeš u vás doma. Chémia je všade okolo nás. Sme jej súčasťou. 
Tento labák nie je nič viac a nič menej ako kľúč, ktorý otvára bránu do sveta materiálov. Samozrejme, na dobytie tohto sveta je potrebné značné úsilie, ako aj množstvo špeciálnych nástrojov. Svet je ale plný vedcov, ktorí sa podobnou súpravou nadchlo do takej miery, že sa neskôr rozhodli študovať niektorý z odborov chémie a prispeli k pokroku ľudstva. 

Obsah súpravy

A čo na teba čaká? Nazri do užívateľského návodu:

V ukážke návodu nájdeš 20 pokusov, ktorými skúmaš známy atmosferický plyn Oxid uhličitý.

Vlastnosti výrobku

  • Hmotnosť: 680 g
  • Rozmery: 37,1 x 7,9 x 29,2 cm
  • Požadované batérie: 9 volt
  • Používané chemikálie: Síran amónny železitý, Hydroxid vápenatý, Kyselina citrónová, Hexakyanoželezitan draselný (II), Síran meďnatý.Uhličitan sodný, Peroxid vodíka. (VÝSTRAHA! Všetky chemikálie uchovávajte mimo dosahu detí. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a majte poruke obal alebo etiketu výrobku.

Zoznam použitých chemikálií a riziká ich používania:

Táto súprava vyhovuje európskej bezpečnostnej norme EN 71-4, v ktorej sú stanovené bezpečnostné požiadavky pre súpravy chemických experimentov. Norma obsahuje požiadavky pre výrobcu, zakazuje použitie zvlášť nebezpečných látok a vyžaduje od výrobcu, aby starostlivo informoval rodičov alebo dospelých dozerajúcich o možných nebezpečenstvách a požiadal ich, aby sprevádzali svoje deti v ich záľube.

Za zváženie stojí tiež:

Chemické laboratórium - 200 pokusov

Chemické laboratórium - 200 pokusov

59 €
Vložiť do košíka

Chemické laboratórium - 150 pokusov

Chemické laboratórium - 150 pokusov

44 €
Vložiť do košíka

Chemické laboratórium - 250 pokusov

Chemické laboratórium - 250 pokusov

159 €
Vložiť do košíka

Chemické laboratórium - pre prvákov

Chemické laboratórium - pre prvákov

39 €
Vložiť do košíka