A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335

NAPÁJANIE

 Modré prvky dodajú šťavu do tvojich obvodov !

littleBits - power

Napájanie (Power)

Spolu s 9 voltovým galvanickým článkom a vodičom (potrebné objednať zvlášť) dodá tento prvok do obvodu prvkov littleBits elektrickú energiu.

6 €
Kúp a získaš 6 bodov ( 0 €)
5 na sklade


littleBits USB power

USB napájanie

Pripoj USB kábel k tvojmu počítaču alebo nabíjačke telefónu a oživ tvoje elektronické obvody.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
Položka vypredaná! Doba dodania do 10 dní.


VSTUP

 Vstupné prvky sú ružové. Sú očami a ušami tvojich obvodov.

littleBits - motion trigger

Snímač pohybu

Snímač pohybu pracuje podobne ako pri automatických dverách. Keď sa niekto pohybuje v jeho blízkosti, pošle signál prvkom, ktoré v obvode nasledujú za ním.

26 €
Kúp a získaš 26 bodov ( 1 €)
3 na sklade


littleBits - slide switch

Posuvný vypínač

Posuvný vypínač umožní tvoj obvod vypnúť a zapnúť a to posunutím páčky tam a späť.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - remote trigger

Snímač signálu DO

Tento prvok umožňuje použiť diaľkový ovládač na odoslanie signálu do tvojho obvodu.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - sequencer

Sekvencer

Sekvencer umožňuje pripojiť až osem výstupov a ovládať ich v sekvenčných krokoch.

36 €
Kúp a získaš 36 bodov ( 2 €)
5 na sklade


littleBits - bend sensor

Snímač ohybu

Tento prvok pošle signál do nasledujúceho prvku v obvode, keď zaznamená ohyb na pripojenom pásiku.

16 €
Kúp a získaš 16 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - timeout

Časovač

Tento prvok je nastaviteľný časovač. Po uplynutí nastaveného času zmení signál.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - roller switch

Pákový vypínač

Tento prvok sa aktivuje dotykom na páčku s koliečkom. Prvok umožňuje pracovať v opačnom režime, v ktorom sa pri dotyku páčky deaktivuje.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - sound trigger

Snímač zvuku

Tento prvok sníma zvuk v miestnosti a keď je prekročená dovolená úroveň hluku, pošle signál ďalej.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - microphone

Mikrofón

Mikrofón mení akustický signál na signál elektrický. Môžeš ho použiť pri zmene zvuku na svetlo alebo pohyb.

16 €
Kúp a získaš 16 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - pressure sensor

Snímač dotyku

Tento prvok sa aktivuje dotykom. Prstami pritlač na podložku a prvky v obvode ožijú. Snímače tlaku zaznamenajú silu tvojho stisku takže čím viac tlačíš, tým väčší prúd tečie obvodom.

18 €
Kúp a získaš 18 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - slide dimmer

Posuvný reostat

Posuvným reostatom je možné zosilovať alebo zoslabovať prechádzajúci signál. Vyskúšaj ako tento prvok ovplyvňuje správanie prvkov, ktoré nasledujú za ním. Stačí posunúť z jednej strany na druhú.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - light sensor

Snímač svetla

Svetelný snímač meria množstvo dopadajúceho svetla. V režime "light" reaguje na svetlo a posiela tým silnejší signál, čím viac svetla naň dopadá. V režime "dark" je to presne naopak. Čím viac tmy, tým silnejší signál na výstupe.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - dimmer

Reostat

Reostat ti umožní kontrolovať tvoj obvod jednoduchým  pootočením ovládača. Otoč v smere hodinových ručičiek a pošli signál do ďalších prvkov. Môžeš ním napríklad kontrolovať hlasitosť bzučiaka alebo rýchlosť otáčok jednosmerného motora.

8 €
Kúp a získaš 8 bodov ( 0 €)
5 na sklade


littleBits - keyboard

Klávesnica

S klávesnicou môžeš zahrať hudobné melódie. Je na nej umiestnených 13 prepínačov, ktoré tvoria celú oktávu. Klávesnica pracuje v dvoch režimoch: "press" - tón je zahraný pri stlačení prepínača, a v režime "hold" - je zahraný posledne hraný tón. Klávesnica tiež obsahuje oktávový ovládač, ktorým môžeš meniť hudobný interval.

20 €
Kúp a získaš 20 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - oscillator

Oscilátor ( Oscillator )

Oscilátor je hlavným zdrojom zvuku v sade Synth  a je schopný vytvárať zvukové tóny. Je vybavený "pitch" ovládačom na nastavenie výstupného tónu a tiež ovládačom pre naladenie pri použití s klávesnicou.

16 €
Kúp a získaš 16 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - filter

Filter

Filter má najväčší vplyv na charakter zvuku alebo jeho "zafarbenie". Vplyv na zafarbenie vzniká zmenou  určitých frekvencií vo zvuku.

18 €
Kúp a získaš 18 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - Random

Random

Tento prvok pracuje v dvoch režimoch: "noise" a "random voltage". V režime "šumu" je výstupom biely šum, ktorý vydáva napríklad televízny prijímač ak nie je naladený na žiadnom kanáli. V režime "random voltage" sú výstupom náhodné signály napätia, ktoré môžu riadiť oscilátory a prehrávať rôzne krivky.

14 €
Kúp a získaš 14 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - delay

Delay

Tento prvok oneskoruje prichádzajúci zvuk a opakuje ho ako ozvenu. Má dva ovládače "time", ktorým sa stanovuje dĺžku oneskorenia medzi zvukom a jeho opakovaním, a "feedback", ktorým ovládaš koľkokrát sa zvuk opakuje.

16 €
Kúp a získaš 16 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - mix

Mix

Modul littleBits mix umožňuje kombinovať dva vstupy a odosielať ich do jediného výstupu. Má tiež ovládanie hlasitosti pre každý zo svojich vstupov. Výborne sa hodí pre výstup dvoch oscilátorov na jeden reproduktor.

18 €
Kúp a získaš 18 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - Button

Tlačidlo ( Button )

Tlačidlo je klasický prvok: veľké, okrúhle a pružný pre pohodlné používanie! Stlač a tvoje výtvory ožijú, uvoľni a obvody zmľknu. Pripoj zaň bzučiak a vyskúšaj signál v Morseovej abecede!

8 €
Kúp a získaš 8 bodov ( 0 €)
5 na sklade


littleBits - pulse

Pulzovač

Tento prvok je ako elektrické srdce. K ďaľším prvkom posúva prerušovaný (pulzujúci) signál. Rýchlosť pulzov môžeš upraviť pootočením nastavovacej skrutky. Tento prvok je vynikajúci pre blikanie LED diódy.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - temperature sensor

Snímač teploty

Snímač teploty reaguje na teplotu okolitého prostredia. Čím vyššia je teplota, ktorú sníma, tým silnejší signál vysiela.

18 €
Kúp a získaš 18 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - mp3 player

Prehrávač mp3

MP3 prehrávač umožňuje prehrávať tvoje vlastné MP3 súbory. Vyslanie signálu do mp3 prehrávača môže zmeniť prvok na multimediálny prehrávač, sampler, alebo looper. Stačí vložiť mp3 súbory, ktoré chceš prehrať na dodanú SD kartu a budeš mať hudbu a zvukové efekty vo svojom ďalšom littleBits projekte.

50 €
Kúp a získaš 50 bodov ( 3 €)
5 na sklade


VODIČE

 Oranžové prvky sú vodiče, ktoré obvody predlžujú alebo rozvetvujú.

littleBits - double or

Logický prvok OR

Tento prvok je logická brána s dvomi vstupmi. Ako už názov napovedá, pokiaľ niektorý zo vstupov príjíma signál, signál je odoslaný daľej cez výstup.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - double and

Double AND

Tento prvok je logická brána s dvomi vstupmi. Rovnako ako jeho názov napovedá, odošle signál na výstupe iba vtedy, keď oba vstupy prijmú signál.

10 €
Kúp a získaš 10 bodov ( 1 €)
5 na sklade


littleBits - fork

Rozdvojka

Rozdvojka rozširuje možnosti pripojenia ďaľších prvkov. Výstup jedného prvku môžete napojiť na 3 ďaľšie prvky, ktoré sú umiestnené vedľa seba.

12 €
Kúp a získaš 12 bodov ( 1 €)
4 na skladesearch